Lelie Magazine Nr. 12

Vanuit de Raad van Bestuur Laat ik met de deur in huis vallen: u leest de laatste editie die van het Lelie magazine zal verschijnen. Na twaalf edities in zes jaar tijd, kiezen we ervoor om in de toekomst met twee magazines te gaan werken. Een blad voor Agathos en Cura- domi en een blad voor Rotterdam en Krimpen aan den IJssel. Die zullen twee keer per jaar verschijnen, zoals u dat gewend was. Dat doen we niet zomaar, daar zit een verhaal achter dat we graag willen delen. Als lezer bent u een relatie van Lelie zorggroep. Of u nu cliënt, medewerker, vrijwilliger of verwijzer bent, óf dit blad door een van onze medewerkers kreeg aangereikt op een markt. U weet dan vermoedelijk dat Lelie zorggroep bestaat uit meer- dere onderdelen. Agathos, Curadomi en de huizen in en rond Rotterdam vormen samen een geheel en tot nu toe kregen ze allemaal een plek in het Lelie magazine. Vanaf 2020 gaan we verder met een magazine voor Agathos en Curadomi en een uitgave voor Lelie zorggroep in Rotterdam en onze locatie Tiendhove in Krimpen aan den IJssel. De reden vinden we terug in de titel van dit magazine: Jezelf zijn. Lelie zorggroep is in zijn geheel een brede zorgaanbie- der met tal van producten en diensten. Geografisch verspreid over grote delen van Nederland. De verschillen zijn hierdoor divers. Dat geldt eveneens voor onze achtergronden en ont- staansgeschiedenis. We zijn breed geworteld in het protes- tants christelijk geloof waar we elkaar in vinden, maar waar we ook in verschillen. Die verschillen mogen er zijn. Zorg, geïnspireerd vanuit dezelfde bron, dat is wat ons verbindt. Daarbij mag iedereen zichzelf zijn, dat hebben we altijd ge- zegd, maar hebben we in het afgelopen jaar extra benadrukt. Zo kunnen onze medewerkers vanuit hun identiteit, dicht bij zichzelf, zorg verlenen aan de ander. Daarin rusten we onze medewerkers ook toe, door het gesprek over hun identiteit, die van de cliënt en van de organisatie te stimuleren en te ondersteunen. Zo merk je dat je bij een merk werkt en merkt u als cliënt ook iets van de identiteit van het onderdeel waar u zorg van ontvangt. We willen dat dit ook geldt voor onze magazines. Die willen we zoveel mogelijk laten aansluiten bij u als lezer voor wie we schrijven. Na overleg met de redactie hebben we besloten dat dit het best kan als we twee magazines maken. Agathos en Curadomi bieden vergelijkbare zorg in vergelijkbare gebie- den met een landelijke spreiding. Ook opereren we vaak zij aan zij met beide merken waarbij de thuiszorg bijvoorbeeld vanuit Curadomi en de hulpverlening vanuit Agathos wordt geboden. Daarom is het logisch hiervoor een gezamenlijk blad te gaan maken. In Rotterdam opereren we steeds meer vanuit een merk en werken we in plaats van landelijk juist lokaal. Deze aansluiting vinden we vooral in de keuze voor onderwerpen en in de verschillende vormge- vingen van de toekomstige bladen. Niet alle verhalen zullen straks verschillen. Want we blijven één zorggroep en blij- ven elkaar daarom graag inspireren. Joost Zielstra Namens de Raad van Bestuur Jezelf zijn ‘Zorg vanuit dezelfde bron, dat is wat ons verbindt’ 9

RkJQdWJsaXNoZXIy ODAyMDc0